องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำSrikham Subdistric Administrative Organization
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
คำขวัญตำบลศรีค้ำ : ต้นโพธิ์ใหญ่ศรีค้ำ เกษตรกรรมก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม งามล้ำถ้ำป่าอาชาทอง   วิสัยทัศน์ อบต.ศรีค้ำ : ตำบลแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา นำหน้าเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงด้านชุมชนสวัสดิการ ร่วมทำงานให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข   


ประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY (เข้าชม 51 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 (เข้าชม 54 ครั้ง)
ประกาศ อบต.ศรีค้ำ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (เข้าชม 141 ครั้ง)
ประกาศ อบต.ศรีค้ำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (เข้าชม 99 ครั้ง)
ประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เข้าชม 87 ครั้ง)
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เข้าชม 100 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 (เข้าชม 104 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2565 (เข้าชม 133 ครั้ง)
แนวปฏิบัติการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (เข้าชม 217 ครั้ง)
ประกาศกำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เข้าชม 245 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง จำนวน 10 ชุด (เข้าชม 26 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้ำ จำนวน 1 ระบบ (เข้าชม 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัด หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก (เข้าชม 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เททับผิวเดิม) เส้นทางบ้านเวียงสาเชื่อมบ้านหนองแหย่ง หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา (เข้าชม 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 6 (เข้าชม 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง (เข้าชม 34 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา (เข้าชม 29 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จำนวน 5 รายการ (เข้าชม 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรของกองช่าง จำนวน 2 รายการ (เข้าชม 31 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ และห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (เข้าชม 23 ครั้ง)

  สล็อต เครดิตฟรีแตกง่าย จ่ายจริง..   เข้าชม 2
  สูตร สล็อต pg สล็อตแตกง่าย จ่ายจริง..   เข้าชม 9
  แม้คุณเป็นผู้ที่รู้สึกชื่นชอบสำหรับเพื่อการเล่นแสรสออน..   เข้าชม 9
  เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์.. เข้าชม 12
  Slot EBK สล็อต โปรโมชั่นจัดเต็ม.. เข้าชม 14
  เกมส์ กราฟออนไลน์.. เข้าชม 12
  pgslot มาแรง .. เข้าชม 13
  ebking สล็อต เล่นปุ๊ป แตกปั๊ป.. เข้าชม 10
  สล็อตเว็บไซต์ตรง แตกง่าย .. เข้าชม 12
  เกมสล็อต ออนไลน์ได้เงินจริง.. เข้าชม 10
 

นายสนั่น มาหล้า
นายก อบต.ศรีค้ำ


สิบเอกพินิจ ม่วงเกตุ
ประธานสภา อบต.ศรีค้ำ


สิบเอกวิรัตน์ สันแดง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หนังสือราชการ สถ.
 ระบบ e-LAAS
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE .::องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ::.
 ระบบข้อมูลบุคลากร อปท. อบต.ศรีค้ำ
 ระบบสารสนเทศ เบิกจ่ายตรง อปท.
 ระบบ e-plan
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย