องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำSrikham Subdistric Administrative Organization
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
คำขวัญตำบลศรีค้ำ : ต้นโพธิ์ใหญ่ศรีค้ำ เกษตรกรรมก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม งามล้ำถ้ำป่าอาชาทอง   วิสัยทัศน์ อบต.ศรีค้ำ : ตำบลแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา นำหน้าเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงด้านชุมชนสวัสดิการ ร่วมทำงานให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข   


ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 (เข้าชม 14 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เข้าชม 35 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล (เข้าชม 60 ครั้ง)
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ (เข้าชม 198 ครั้ง)
โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวฯ ประจำปี 2563 (เข้าชม 223 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เข้าชม 314 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ศรีค้ำ (เข้าชม 332 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) 7 ส.ค. 62 (เข้าชม 781 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2561 (เข้าชม 359 ครั้ง)
คู่มือ การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยงยังชีพ (เข้าชม 448 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางหมู่บ้านเชื่อมบ้านบน (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ (เข้าชม 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ (เข้าชม 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง (เข้าชม 5 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายเตาเผาขยะ หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้ำ พร้อมติดตั้ง (เข้าชม 32 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ๗๕% สำหรับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ผู้ซึ่งได้รับผลการทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑,๗๓๙ ชุด (เข้าชม 21 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง (เข้าชม 34 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเมทัลชีท (โดม) หน้าเมรุในฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง (เข้าชม 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซ.18 ม.7 บ้านเวียงสา (เข้าชม 37 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโคงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุ (เข้าชม 73 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซ.9 ม. 6 บ้านสันนายาว (เข้าชม 83 ครั้ง)

  ฟหแฟหแascascasc.. เข้าชม 4
  https://sportstoto0007.weebly.com.. เข้าชม 7
  https://sportstoto0006.weebly.com.. เข้าชม 6
  https://sportstoto0005.weebly.com.. เข้าชม 0
  https://sportstoto0003.weebly.com.. เข้าชม 0
  https://sportstoto0002.weebly.com.. เข้าชม 0
  https://sportstoto0001.weebly.com.. เข้าชม 2
  autolot789 เว็บสล็อตออโต้ เกมส์slot ทุกค่ายสล็อต แจกโค้ดทุน สูงสุด 500 บาท.. เข้าชม 16
  เว็บไซต์ที่สะสมลิ้งค์มองบอล HD.. เข้าชม 16
  ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ อัตราจ่ายเยอะที่สุดในเวลานี้.. เข้าชม 31
 

นางธนพร วังเมือง
นายก อบต.ศรีค้ำ โทร.0805169166


นายวิทูน วินันท์
ประธานสภา อบต.ศรีค้ำ


นางสาวณภัทร หวันแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ โทร.0899505599

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หนังสือราชการ สถ.
 ระบบ e-LAAS
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE .::องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ::.
 ระบบข้อมูลบุคลากร อปท. อบต.ศรีค้ำ
 ระบบสารสนเทศ เบิกจ่ายตรง อปท.
 ระบบ e-plan
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย