องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำSrikham Subdistric Administrative Organization
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
คำขวัญตำบลศรีค้ำ : ต้นโพธิ์ใหญ่ศรีค้ำ เกษตรกรรมก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม งามล้ำถ้ำป่าอาชาทอง   วิสัยทัศน์ อบต.ศรีค้ำ : ตำบลแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา นำหน้าเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงด้านชุมชนสวัสดิการ ร่วมทำงานให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข   


แนวปฏิบัติการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (เข้าชม 106 ครั้ง)
ประกาศกำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เข้าชม 108 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ศรีค้ำ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง (เข้าชม 156 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (เข้าชม 188 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ (เข้าชม 202 ครั้ง)
ประกาศ อบต.ศรีค้ำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ศรีค้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เข้าชม 120 ครั้ง)
ประกาศ อบต.ศรีค้ำ เรื่อง เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แนบท้ายประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (เข้าชม 155 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) (เข้าชม 155 ครั้ง)
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เข้าชม 649 ครั้ง)
ประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เข้าชม 645 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เชื่อมซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง (เข้าชม 87 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 10 บ้านศรีค้ำ (เข้าชม 108 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง (เข้าชม 105 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข (เข้าชม 99 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัด หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข (เข้าชม 103 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางกลุ่มที่ 6 ต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ (เข้าชม 106 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก (เข้าชม 112 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ (เข้าชม 100 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย (เข้าชม 99 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว (เข้าชม 107 ครั้ง)

  ทางเข้า สล็อต ค่าย pg.. เข้าชม 82
  pg สล็อตทดลองเล่น.. เข้าชม 41
  ทดลองเล่น pg.. เข้าชม 6
  ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร.. เข้าชม 40
  ทดลองเล่นสล็อตเว็บตรง.. เข้าชม 3
  โดยวันนี้มีการดวงเดือนงขันบอลลีกและก็สมาคมดังต่อไปนี้.. เข้าชม 59
  โปรสล็อตฝาก15รับ100 วอเลท.. เข้าชม 63
  เริ่มต้น ทดลองเล่นสล็อต เล่นฟรีง่ายๆ.. เข้าชม 202
  โดยวันนี้มีการดวงเดือนงขันบอลลีกและก็สมาคมดังต่อไปนี้.. เข้าชม 198
  สมัครบาคาร่า.. เข้าชม 160
 

นายสนั่น มาหล้า
นายก อบต.ศรีค้ำ


สิบเอกพินิจ ม่วงเกตุ
ประธานสภา อบต.ศรีค้ำ


สิบเอกวิรัตน์ สันแดง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หนังสือราชการ สถ.
 ระบบ e-LAAS
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE .::องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ::.
 ระบบข้อมูลบุคลากร อปท. อบต.ศรีค้ำ
 ระบบสารสนเทศ เบิกจ่ายตรง อปท.
 ระบบ e-plan
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย