องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำSrikham Subdistric Administrative Organization
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
คำขวัญตำบลศรีค้ำ : ต้นโพธิ์ใหญ่ศรีค้ำ เกษตรกรรมก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม งามล้ำถ้ำป่าอาชาทอง   วิสัยทัศน์ อบต.ศรีค้ำ : ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจในงานบริการ   


ประกาศ อบต.ศรีค้ำ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ กรณีการกู้เงินก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ฯ (เข้าชม 60 ครั้ง)
เผยแพร่ข้อมูลการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน (เข้าชม 64 ครั้ง)
ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เข้าชม 87 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (เข้าชม 82 ครั้ง)
ประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY (เข้าชม 142 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 (เข้าชม 129 ครั้ง)
ประกาศ อบต.ศรีค้ำ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (เข้าชม 240 ครั้ง)
ประกาศ อบต.ศรีค้ำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (เข้าชม 180 ครั้ง)
ประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เข้าชม 159 ครั้ง)
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เข้าชม 179 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) ตามถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข จำนวน 31 ชุด (เข้าชม 80 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นกลุ่มที่ 6 หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ (เข้าชม 74 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่สาธารณะข้างวัดเหมืองกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง (เข้าชม 81 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกแม่น้ำคำ หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา (เข้าชม 75 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จำนวน 5 เครื่อง (เข้าชม 65 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องบันทึกเสียงของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง (เข้าชม 79 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง จำนวน 10 ชุด (เข้าชม 98 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้ำ จำนวน 1 ระบบ (เข้าชม 102 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัด หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก (เข้าชม 95 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เททับผิวเดิม) เส้นทางบ้านเวียงสาเชื่อมบ้านหนองแหย่ง หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา (เข้าชม 93 ครั้ง)

  wm casino mm8bet sport & casino..   เข้าชม 5
  gclubbz.net เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเกมและสล็อตออนไลน์มากมา..   เข้าชม 9
  เลขเด็ด คาสิโนออนไลน์ ฝาก ถอนไม่มีขั้นต่ำ.. เข้าชม 44
  U31.casino สล็อตออนไลน์ รวมเกมค่ายใหม่มาแรง.. เข้าชม 46
  pg slot ทดลอง เล่น สล็อต.. เข้าชม 44
  sumo slot gclub casino online มือ ถือ.. เข้าชม 51
  MEGAGAME ที่มีมากหลากหลายมากกว่าพันเกม.. เข้าชม 26
  คาสิโนออนไลน์ สล็อต pg slot auto.. เข้าชม 27
  ซื้อ หวยออนไลน์ เว็บไหนดี pantip y9 slot.. เข้าชม 29
  mega game เครดิตฟรี.. เข้าชม 37
 

นายสนั่น มาหล้า
นายก อบต.ศรีค้ำ


สิบเอกพินิจ ม่วงเกตุ
ประธานสภา อบต.ศรีค้ำ


สิบเอกวิรัตน์ สันแดง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หนังสือราชการ สถ.
 ระบบ e-LAAS
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE .::องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ::.
 ระบบข้อมูลบุคลากร อปท. อบต.ศรีค้ำ
 ระบบสารสนเทศ เบิกจ่ายตรง อปท.
 ระบบ e-plan
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย