องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อเรา
 E-service
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
พบกระทู้ 26 รายการ สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
 หัวข้อกระทู้ โพสโดย วันที่ ตอบ อ่าน
  การเลือกตั้งภายในองค.. JB 05 ก.พ. 2564 0 285
  ภาษีรายได้ส่วนบุคคล.. jk 05 ก.พ. 2564 0 161
  การตรวจการสรรพากร.. jk 05 ก.พ. 2564 0 53
  การวางระบบการจัดการท.. jk 05 ก.พ. 2564 0 46
  ออนไลน์เกมส์.. วันสา 11 มิ.ย. 2563 0 132
  รวมสถานที่ท่องเที่ยว.. lovethailand.org 14 ก.ค. 2562 0 293
  รับสร้าง ออกแบบ และติ.. ดาวเหนือ 21 มี.ค. 2562 0 425
  จำหน่ายและติดตั้งหญ้.. ดาวเหนือ 21 มี.ค. 2562 0 320
  ค่าph8คืออะไร?.. cho 13 ก.ค. 2561 0 790
  โรงงานผลิต ดัดแปลง จำ.. กัญญภัค นรารักษ์ 10 ก.ค. 2561 0 457
  รถเช่าเชียงราย รถใหม.. อันดารถเช่า 23 มิ.ย. 2561 0 504
  สาระสำคัญสำหรับคนที่.. แพร 18 พ.ค. 2561 0 453
  ขอเชิญสาวงามเข้าร่วม..   pipopchai 22 มี.ค. 2560 0 2838
  ช่องทางในการรับฟ้งข้.. นักทรัพยากรบุคคล 29 ก.ย. 2559 0 740
  ขอบคุณความรู้ที่เผยแ.. ศิริพร ชุมพล 06 มิ.ย. 2559 0 404
  ขอเสนอปัญหาและความต้.. ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 21 พ.ค. 2559 0 858
  ขอเสนอปัญหาและความต้.. ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 21 พ.ค. 2559 0 455
  ขอเสนอปัญหาและความต้.. ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 21 พ.ค. 2559 0 312
  ขอเสนอปัญหาและความต้.. ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 21 พ.ค. 2559 0 368
  ขอเสนอปัญหาและความต้.. ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 21 พ.ค. 2559 0 270
  ขอเสนอปัญหาและความต้.. ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 21 พ.ค. 2559 0 437
  ขอเสนอปัญหาและความต้.. ่ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 21 พ.ค. 2559 0 370
  ขอเสนอปัญหาและความต้.. ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 21 พ.ค. 2559 0 304
  ขอเสนอปัญหาและความต้.. ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 21 พ.ค. 2559 0 260
  ขอเสนอปัญหาและความต้.. ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 21 พ.ค. 2559 0 255
  ขอเสนอปัญหาและความต้.. ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 21 พ.ค. 2559 0 242
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย