องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  6 เคล็ดลับให้ลูกเป็นคนดีและมีความสุข


6 เคล็ดลับให้ลูกเป็นคนดีและมีความสุข

แน่นอนว่าถ้าเรามีลูกอย่างที่พ่อแม่คาดหวัง เราอยากให้ลูกของเราเป็นคนดีและเชื่อฟัง แต่ถ้าเด็กดื้อ พ่อแม่ยากมาก ผู้เชี่ยวชาญของฮาร์วาร์ดบอกว่าการเลี้ยงลูกแบบใกล้ชิดส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กในอนาคตจริงๆ
เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กมีความสุข มีดังนี้

    สอนลูกของคุณให้ควบคุมอารมณ์ของเขา
    ความโกรธ ความเศร้า หรือความผิดหวังไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่เด็กก็มีอารมณ์เหล่านี้ที่อาจส่งผลต่อจิตใจของพวกเขาเช่นกัน เป็นสิ่งสำคัญเมื่อลูกของคุณมีอารมณ์ด้านลบ พ่อแม่ควรได้รับการสอนวิธีจัดการกับอารมณ์ด้านลบ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าเมื่อลูกของคุณโกรธ ให้เวลาลูกของคุณสงบสติอารมณ์และพูดคุย สอนให้พวกเขาลองใช้เทคนิคการหายใจทางจมูก หายใจออกทางปาก ลองนับ 1-5 ถ้าเห็นว่าลูกหงุดหงิด โกรธ ร้องไห้ตลอดเวลา ใช้วิธีการหายใจที่คุณได้เรียนรู้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยจัดการกับอารมณ์ด้านลบได้อีกด้วย

    สอนลูกให้รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ
    ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำว่าพ่อแม่ควรบอกลูกว่าความรับผิดชอบที่ดีคืออะไรและส่งผลต่อพวกเขาและสังคมรอบตัวอย่างไร แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับลูก สอนลูกให้รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ และอย่าลืมสอนลูกในทุกวิชา คุณควรอธิบายให้ลูกฟังอย่างใจเย็น

    สอนลูกให้มีความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า
    การสอนให้เด็กพิจารณาผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ใช่แค่คนที่เขารักเท่านั้น ให้ลูกจินตนาการ ถ้าล้มก็ไม่มีใครสน คุณจะรู้สึกอย่างไร การใช้วิธีนี้จะช่วยให้ลูกของคุณมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเข้าใจว่าอารมณ์รวมถึงการปล่อยให้เด็กถูกมองจากมุมอื่นๆ เช่น คนพิการ คนไร้บ้าน ฯลฯ หลังจากเชิญเด็กมาพูดคุยและสอนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย เด็ก ๆ ก็เรียนรู้ที่จะลงมือทำ พิจารณาผู้อื่นในชุมชนเพื่อทราบวิธีแบ่งปัน คนพาลไม่ได้เลวร้ายไปกว่า
หหsss
ตั้งกระทู้เมื่อ 24 พ.ย. 2565 เวลา 03:07


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย