องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  6 วิธีให้นมลูกด้วยเทคนิคแนะนำ


การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนคลอด ให้เลือกการดูแลการคลอดบุตรในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และอยู่ภายใต้การดูแลของคลินิกสูติกรรมที่สอนและฝึกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้อง ตั้งแต่การดูดนม การปั๊ม การเก็บน้ำนม การคลอดบุตรระหว่างและหลังคลอด พยาบาลที่ให้นมบุตรทำงานร่วมกับทีมสูติ-นรีแพทย์ กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (NICU) นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัดสามารถช่วยให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการให้นมลูกคืออะไร?

1) หลังคลอดลูกจะดูดนมแม่โดยเร็วที่สุด

มารดาควรเริ่มให้นมลูกโดยเร็วที่สุดทันทีหลังคลอดหรือภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด ช่วยสร้างสายใยแห่งความรัก ความผูกพัน และความอบอุ่นที่ทารกจะรู้สึกได้ทันที ทารกจะชินกับความจริงที่ว่าคุณและแม่จะเข้าใจและเรียนรู้ความต้องการของลูกน้อย

2) คุณแม่ต้องรู้วิธีให้นมลูกอย่างถูกวิธี

วิธีที่ถูกต้องในการให้นมลูกคือ แม่ต้องหันลูกเข้าหาแม่และจับแน่นกับเต้านม โดยให้ศีรษะและลำตัวของเด็กอยู่ในแนวเดียวกัน จากนั้นพยุงศีรษะของทารกให้ดูดหัวนมและท่อน้ำนมได้ลึก เมื่อเหงือกของทารกดันน้ำนมด้วยยางใน ลิ้นอยู่ใต้ท่อน้ำนมและน้ำนมออกมาโดยไม่มีแรงกดบนริมฝีปาก แม้ว่าเสียงบี๊บจะเป็นจังหวะและนุ่มนวลเมื่อกลืนเข้าไป ในขณะที่ให้นมลูกต่อไปแม้หลังจากแยกจากแม่และลูก แม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และกระตุ้นการสะสมของนมในความถี่ ควรมีอย่างน้อยวันละ 8 ครั้ง และมีน้ำนมเพียงพอ ในช่วง 2 สัปดาห์แรก นมควรมากกว่า 500 มล. ต่อวัน ควรบันทึกการบริโภคนมในช่วง 14 วันแรกเพื่อประเมินความเพียงพอของนม

3) ทารกสามารถกินนมแม่ได้เท่านั้น

ทารกสามารถกินนมแม่ได้เพียง 6 เดือนเท่านั้น และไม่ควรให้น้ำ อาหาร หรือเครื่องดื่มอื่นๆ เว้นแต่ทางการแพทย์จะระบุไว้ เนื่องจากสมองของทารกโตเร็วมากในขณะที่ท้องยังเล็ก หากเด็กได้รับน้ำหรืออาหารอื่น ๆ เด็กดูดน้อย ให้นมลูกคนเดียวก็เพียงพอ เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักและมีสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วน

4) แม่และลูกต้องอยู่ด้วยกัน 24 ชั่วโมงตั้งแต่แรกเกิด

หลังคลอด แม่ลูกต้องอยู่ด้วยกัน 24 ชม. แม่ต้องอุ้มลูกไว้ใกล้เต้า เพราะลูกจะตื่นพร้อมกับสิ่งรอบข้าง หากลูกน้อยอุ่นก็สามารถให้นมลูกได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรก นอกจากนิสัยแล้วยังช่วยรักษาหัวนมแม่ด้วย ช่วยเสริมสร้างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะยาว
5) ทารกสามารถดูดนมได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

เด็กควรกินนมแม่บ่อยเท่าที่จำเป็น เพราะดูดซับสารอาหารทั้งหมดที่มีความสามารถในการป้องกันการขยายเต้านมและกระตุ้นร่างกายของมารดาให้ผลิตน้ำนมได้มากขึ้นเร็วขึ้น หลังคลอดลูกควรอยู่ห้องเดียวกับแม่เพื่อให้น้ำนมเพียงพอ การให้อาหารระหว่างมื้อไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง หากแม่หมดแรง สามารถนอนตะแคงและให้นมลูกได้

6) อย่าปล่อยให้ลูกดูดหัวนมยางหรือหัวนมปลอม

การเลี้ยงลูกด้วยนมด้วยยางหรือจุกนมปลอมอาจทำให้เกิดความสับสนระหว่างการให้นมลูกและการดูดยางหรือจุกนมหลอก เพราะวิธีการดูดจะต่างกัน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องใช้ลิ้นและกรามในการสกัดน้ำนมออกจากต่อมน้ำนม แต่จุกยางไม่ต้องออกแรงเพราะน้ำนมไหลผ่านหัวนมโดยตรง ส่งผลให้ทารกไม่คุ้นเคยกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสุดท้ายก็ไม่ยอมหย่านมจากเต้าของแม่
aasd
ตั้งกระทู้เมื่อ 24 พ.ย. 2565 เวลา 03:22


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย