องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  หลักการอบรมเลี้ยงดูสำหรับคุณแม่มือใหม่การเลี้ยงดูคุณแม่มือใหม่หลังคลอดก็ยังรู้สึกเหนื่อยนาน สามารถบอกภาระของแม่ก่อนตั้งครรภ์ การดูแลมารดา ประเมินผลกับแพทย์ตามคำแนะนำของแพทย์ให้ฉีดวัคซีนและประพฤติตัวในลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เด็กในครรภ์ และเมื่อลูกเกิดมาเขาก็มีหน้าที่ดูแลหลังคลอดด้วยเช่นกัน สิ่งที่คุณแม่มือใหม่อาจต้องอ่านคือข้อมูลจำนวนมาก การเลี้ยงลูกเป็นเรื่องที่จริงจัง ความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ในส่วนนี้
เรามี 10 วิธีในการเลี้ยงทารกแรกเกิด สำหรับคุณแม่มือใหม่

    ให้นมตรงเวลา
    ประการแรก เนื่องจากทารกหลังคลอดจำเป็นต้องดื่มนมทุกๆ สองสามชั่วโมง แม้ในขณะนอนหลับ ฉันต้องปลุกทารกให้ตื่นเพื่อพยาบาล

    ทำความสะอาดร่างกายของเด็กอย่างทั่วถึง
    คุณต้องทำให้ร่างกาย ใบหน้า และส่วนเปียกแห้ง หรืออาบน้ำทารกวันละสองครั้ง เช้าและเย็น แต่ในฤดูร้อน อาบน้ำวันละครั้งก็เพียงพอแล้ว ซึ่งรวมถึงการสระผมของทารกเพียงวันละครั้งเท่านั้น
หหหddd
ตั้งกระทู้เมื่อ 24 พ.ย. 2565 เวลา 03:29


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย