องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256-2562
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวด “เพชรน้ำงามแห่งลุ่มน้ำโขง” Miss GMS Northern Thailand 2017 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวด เพชรน้ำงามแห่งลุ่มน้ำโขง Miss GMS Northern Thailand 2017

จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

ครั้งแรกแห่งการค้นหาเพชรน้ำงามแห่งลุ่มน้ำโขงมงกุฎแห่งความงามที่ภาคภูมิใจสำหรับสาวเหนือ ผู้ที่จะเป็นผู้แทนแห่งมิตรภาพทางวัฒนธรรม และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีมากกว่าความสวย ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Miss GMS Northern Thailand 2017 เราจะก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างภาคภูมิใจ เปิดรับสมัคร 16-25 มีนาคม นี้ จำกัดเพียง 20 สาวงามเท่านั้น

รางวัลในการประกวด

- Miss GMS Northern Thailand 2017

จะได้รับรางวัลสายสะพายเกียรติยศพร้อมโล่ และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

- รองอันดับที่ 1 จะได้รับสายสะพายเกียรติยศพร้อมโล่ และเงินรางวัลคนละ 7,000 บาท

- รองอันดับที่ 2 จะได้รับสายสะพายเกียรติยศพร้อมโล่ และเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท

- รางวัล Miss Photogenic (ขวัญใจสื่อมลชน) พร้อมโล่ และเงินรางวัล 2,000 บาท

- รางวัล Best GSM Costume พร้อมโล่ และเงินรางวัล 2,000 บาท

ดำเนินการประกวดโดย

ฝ่ายประสานงานกองประกวด      : คุณพีรพล ใจปินตา (น้ำพุ) 0 8067 2990 0

ฝ่ายอำนวยการ  : คุณดนัยชุพัฒน์ วิภาทิพย์ (น้ำ) 0 9244 5996 1

pipopchai
ตั้งกระทู้เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา 15:39


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย