องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256-2562
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ค่าph8คืออะไร?

เราส่วนใหญ่ไม่เคยพิจารณาความสมดุลของกรด หรืออัลคาไลน์ในเลือดของเรา  แต่ค่า pH ที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม แพทย์หลายคนให้ความสำคัญกับการลดความเป็นกรดและเพิ่มความเป็นด่างด้วยอาหารอัลคาไลน์เพราะ pH ที่สมดุลช่วยปกป้องเราจากภายในสู่ภายนอก  โรคและความวุ่นวายไม่สามารถทำให้ในร่างกายมีค่า pH อยู่ในสมดุลความหมายของ "ความสมดุล pH" คืออะไร? คุณรู้ไหมว่าระดับ pH ของคุณปิดอยู่หรือไม่? ความสมดุลของค่า pH หมายถึงสมดุลที่เหมาะสมระหว่างร่างกายกับความเป็นกรดและความเป็นด่าง  ร่างกายของคุณทำงานได้ดีในการรักษาความเป็นกรด – ด่างในกรณีส่วนใหญ่  แต่การรับประทานอาหารอัลคาไลน์อาจช่วยป้องกันจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตที่ไม่แข็งแรงจากการเจริญเติบโต เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆไม่ให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุและช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณไม่ถูกทำลาย  สิ่งที่เราเรียกว่า "pH" เป็นการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย  pH เป็นตัววัดความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของของเหลวและเนื้อเยื่อในร่างกายของเรา  ซึ่งวัดได้ในระดับ pH ที่มีตั้งแต่ 0 ถึง 14 ค่าความเป็นกรดมากขึ้นจะทำให้ค่าพีเอชต่ำลง  ยิ่งมีความเป็นด่างเท่าใดก็ยิ่งมีค่า pH สูงเท่านั้น  ความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของสารละลายต่าง ๆ รวมทั้งเลือดของมนุษย์ goldenslot ระดับ pH ของร่างกายควรมีค่า pH เท่ากับ7 ถือเพราะว่าเป็นกลาง ซึ่ง หมายถึงมีความเป็นกรดเท่ากับด่าง  ค่า pH ของเลือด รวมทั้งความเป็นกรด - ด่างในเนื้อเยื่อส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 7.365 ในขณะที่กระเพาะอาหารมีค่า pH ประมาณ 2  เพื่อที่จะทำการย่อยอาหารได้อย่างถูกต้อง  น้ำลายและปัสสาวะในสภาวะปกติมีค่าเป็นกรด ระหว่าง 6.4-6.8  เป็นต้น

cho
ตั้งกระทู้เมื่อ 13 ก.ค. 2561 เวลา 12:55


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย