องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประเทศไทยมา 70 ปี ตามนิตยสาร Forbes พระมหากษัตริย์ผู้ล่วงลับไปแล้วมีมูลค่า 30 พันล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้เขาเป็นราชาที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสียชีวิตในปี 2016 ซึ่งเป็นหนึ่งในเด็กทั้งสี่เจ้าชายมหาวชิราลงเอาไปมงกุฎของพ่อใน 2019

ข้อเท็จจริงสนุกเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยไหว้คืออวยพรแบบดั้งเดิมของไทยหวายเป็นคำอวยพรแบบดั้งเดิมในประเทศไทยและมีรุ่นต่างๆของ

ขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคลและกฎเกณฑ์ทางสังคม 

การครั้งแรก ไหว้ ทำได้โดยวางฝ่ามือเข้าหากันในท่าละหมาดและโค้งคำนับเล็กน้อย นี่เป็นเวอร์ชันที่ใช้บ่อยที่สุดที่สามารถใช้สำหรับทักทายเพื่อนหรือผู้ที่มีสถานะทางสังคมเหมือนกับคุณ 

การครั้งที่สอง ไหว้ ทำได้โดยยกนิ้วโป้งแตะปลายจมูกและนิ้วชี้แตะหน้าผาก คุณควรโค้งคำนับเล็กน้อย ไหว้นี้ใช้สำหรับกรณีที่เป็นทางการมากขึ้นที่คุณโต้ตอบกับผู้ที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าคุณ

การครั้งที่สาม ไหว้ เป็นคำทักทายที่เคารพนับถือมากที่สุดโดยก้มศีรษะลงจนนิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วโดยให้ฝ่ามือแตะหน้าอก ไหว้นี้ใช้สำหรับทักทายพระภิกษุ ราชวงศ์ และบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับความเคารพอย่างสูง

ไม่มีคำภาษาไทยที่แน่นอนสำหรับลูกพี่ลูกน้อง

คุณอาจจะตกใจกับจำนวนพี่น้องที่คนไทยมี แต่เป็นไปได้มากว่าหลายคนเป็นลูกพี่ลูกน้องของพวกเขา เนื่องจากในภาษาไทยไม่มีคำที่แน่นอนสำหรับลูกพี่ลูกน้อง ดังนั้นคนไทยจึงเรียกลูกพี่ลูกน้องว่าเป็นพี่น้องกันแทน ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ำ

ความโกรธ ความก้าวร้าว และความรุนแรงเป็นสัญญาณของการไม่เคารพอย่างร้ายแรง

เนื่องจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในประเทศมีมาก ทำให้คนไทยมีทัศนคติและปฏิกิริยาตอบโต้อย่างสันติ ค่านิยมทางพุทธศาสนาบอกว่าคุณต้องมีเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ดังนั้น ความโกรธ ความก้าวร้าว และความรุนแรงจึงไม่เป็นที่ต้อนรับในทุกที่ในประเทศไทย

นอกจากนี้ นิ้วชี้ยังถือเป็นการดูหมิ่นวัฒนธรรมไทยอีกด้วย มีแม้กระทั่งความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยที่เชื่อว่าการชี้ไปที่รุ้งกินน้ำจะทำให้โชคร้ายและอาจทำให้นิ้วของคุณตกลงมา

วลีทั่วไปที่ได้ยินบ่อยในประเทศไทยคือ ‘mai bpen rai’

‘Mai bpen rai’ แปลว่า ‘ไม่ต้องกังวล’ หรือ ‘ไม่มีปัญหา’ เนื่องจากคนไทยไม่ค่อยแสดงอารมณ์เชิงลบที่รุนแรงเนื่องจากอิทธิพลของพุทธศาสนา ความโกรธ ความโกรธเคือง และการร้องไห้ในที่สาธารณะจึงเป็นเรื่องผิดปกติ คำว่า ‘ไม่อยู่เป็นไร่’ แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีนิสัยอย่างไรให้ตอบโต้แบบสบายๆ เช่นนี้

มานะ
ตั้งกระทู้เมื่อ 11 ก.ย. 2564 เวลา 11:45


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย