องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ลดน้ำหนักถูกวิธี ไม่แก่ ไม่โยโย่

การลดน้ำหนักที่ไม่ถูกต้อง และให้ควาสำคัญกับตัวเลขที่ตราชั่งอย่างเดียวโดยไม่ดูรวมๆว่ามีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างและมีผลเสียกับสุขภาพระยะยาวรึเปล่า เพราะบนตราชั่งจะเป็นน้ำหนักที่เรารวมทั้งร่างกายที่มีทั้งกล้ามเนื้อ กระดูก เลือด ฉี่และไขมัน อยู่ด้วย ส่วนใหญ่ของคนปรกติที่ต้องการลดน้ำหนักก็จะทำคล้ายๆกันคือไม่ทานข้าวเย็น ทานอาหารเช้าน้อยหน่อย อาหารกลางอีกวันเล็กน้อย และออกกำลังกายเย่อะๆซึ่งจะทำให้น้ำหนักลดได้พอสมควร ประมาณ5-10กิโลกรัม แต่ในน้ำหนักที่ลดไปคือสารอาหารที่เราขาดตามไปด้วย ในนั้นอาจจะเป็นกล้ามเนื้อ ส่วนหนึ่ง กระดูก ฉี่หรืออึ แต่มีไขมันหายไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ufabet เว็บตรงทางเข้า

แต่มันทำให้เราสูญเสียส่วนดีๆในร่างกายของเราออกไปด้วย และจะทำให้เราดูแก่ลง การลดน้ำหนักที่ถูกต้องคือลดส่วนที่เป็นของเสียของร่างกายออกไปหรือกำจัดไขมันออกไปนั้นเอง ทานอาหารเช้าและเที่ยงตามปรกติส่วนอาหารเย็นให้งดแป้งโดยเด็ดขาด ให้ทานอาหารที่มีโปรตีนแทนเช่นสเต็กและผักเป็นต้น ห้ามอดอาหารและ เพิ่มการออกกำลังกายให้ได้วันละ3ครั้ง ครั้งละ20นาทีต่อวัน แค่นี้ก็จะช่วยลดไขมันส่วนเกินในแต่ละวันได้เย่อะเลยทีเดียว

มานะ
ตั้งกระทู้เมื่อ 07 ต.ค. 2564 เวลา 14:04


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย