องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  How to ต่อพาสปอร์ตแบบ 10 ปี 2 วันได้ไม่ยุ่งยาก

ในช่วงที่โควิดแพร่ระบาดไปทั่วทั้งโลก รวมถึงในเมืองไทย ทำให้แผนการเดินทางของหลายๆ คนต้องหยุดชะงักลง โดยเฉพาะแผนการเดินทางออกสู่ต่างประเทศนั้นเรียกได้ว่าต้องหยุดหายกันไปเป็นปีๆ เลย และด้วยเหตุนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่หลายๆ คนปล่อยให้พาสปอร์ตนั้นหมดอายุไปเพราะไม่ได้ใช้งาน และในเมื่อตอนนี้สถานการณ์โควิดในหลายๆ ประเทศรวมถึงในเมืองไทยเริ่มจะดีขึ้นแล้ว และเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูการท่องเที่ยว เรามาเตรียมความพร้อมเพื่อจะเดินทางกันอีกครั้งดีกว่า เริ่มต้นจากการต่ออายุพาสปอร์ตกันก่อนเลย หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าในตอนนี้เมืองไทยสามารถต่ออายุพาสปอร์ตแบบ 10 ปีได้แล้วด้วย ต้องทำอย่างไร ยุ่งยากแค่ไหน? ทำเงินบนมือถือ วันนี้ Sanook Travel จะมาแนะนำกันครับ

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์

1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

2.สูติบัตรฉบับจริง ในกรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี

3.บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน)

สำหรับผู้ที่จะต่ออายุพาสปอร์ตต้องนำพาสปอร์ตเล่มเดินติดมาด้วย หรือหากสูญหายต้องนำใบแจ้งความมาแสดง

ขั้นตอนการยื่นขอทำพาสปอร์ตมีดังนี้

1.รับบัตรคิว

2.แสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องใช้แสดง

3.วัดส่วนสูง

4.เก็บลายนิ้วมือ

5.ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา

6.ชำระค่าธรรมเนียม (ประเภท 5 ปี 1,000 บาท, ประเภท 10 ปี 1,500 บาท) และ สามรถแจ้งได้ว่าจะรับพาสปอร์ตด้วยตนเอง (1-2 วันทำการ) หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (5-7 วันทำการ)

ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำพาสปอร์ต

ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำพาสปอร์ตอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่  11 มีนาคม 2564 

พาสปอร์ตอายุไม่เกิน 5 ปี

เล่มปกติ 1,000 บาท

เล่มด่วน 3,000 บาท

พาสปอร์ตอายุไม่เกิน 10 ปี

เล่มปกติ 1,500 บาท

เล่มด่วน 3,500 บาท

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตและจองคิวพาสปอร์ตออนไลน์มีดังนี้

ในปัจจุบันนี้สามารถลงทะเบียนจองคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.qpassport.in.th และปฏิบัติตามขั้นตอนด่านล่างนี้

1.ลงทะเบียนและสมัครสมาชิกใหม่

2.กรอกข้อมูลบุคคล

3.ไปยังอีเมล์เพื่อกดลิงค์ยืนยันการลงทะเบียน

4.กดเข้าใช้ระบบจองคิวและกรอกอีเมล์และรหัสยืนยันตัวเพื่อเข้าสู่ระบบ

5.เริ่มใช้งานระบบจองคิวออนไลน์

สำหรับผู้ที่สนใจจะทำหรือต่ออายุพาสปอร์ต สามารถเช็กสถานที่ทำพาสปอร์ตได้ที่ รวมสถานที่ทําพาสปอร์ต 2564 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช็กก่อนไป ไม่เสียเวลา

minny more
ตั้งกระทู้เมื่อ 09 พ.ย. 2564 เวลา 11:35


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย